آفاق مردم (آفاق نیوز سابق)

🔷صفحه ای برای انعکاس رویدادهای بهارستان،اسلامشهر ورباطکریم 🔷دارای مجوز رسمی از وزارت ارشاد 🎥جهت تبلیغات به واتس آپ شماره زیر پیام دهید 👇 09337979785
2.5k
Uploads
Engagement
63.7k
Followers
?
Shows the ratio of likes and comments to the number posts and followers.
Average users activity
4,00
Posts per day
-3,43 in May
28,00
Posts per week
-24,00 in May
120,00
Posts per month
-108,00 in May

Most popular post time

From the last 100 posts

at :00
Top #Hashtags
?
Shows what hashtags were used most of all.
From the last 100 posts
Top caption words
?
Shows what words were used in captions most of all.
From the last 100 posts
ashpazkhane_bozorg_valiasr 2
02156851500 1
02156740720 1

Top most commented posts

From the last 100 posts
Top most liked posts
From the last 100 posts

Profile Analyzer - afagh_mardoom

Analyze any public profile on Instagram – the tool is free, unlimited, and secure. Enter a username to take advantage of precise statistics.